สินค้าทั้งหมด 4 รายการ

สินค้าแห้งแพ็ค
ราคา 65 บาท
กะปิหวาน ครัวสิริญ (500 กรัม)
สินค้าแห้งแพ็ค
ราคา 65 บาท
กะปิเคย ครัวสิริญ (500 กรัม)