สินค้าทั้งหมด 11 รายการ

สินค้าแห้งแพ็ค
ราคา 65 บาท
กะปิหวาน ครัวสิริญ (500 กรัม)
สินค้าแห้งแพ็ค
ราคา 65 บาท
กะปิเคย ครัวสิริญ (500 กรัม)
สินค้าตามฤดูกาล
ราคา 250 บาท
กุ้งแห้ง ครัวสิริญ (300 กรัม)
สินค้าตามฤดูกาล
ราคา 400 บาท
กุ้งแห้ง ครัวสิริญ (500 กรัม)
สินค้าตามฤดูกาล
ราคา 750 บาท
กุ้งแห้ง ครัวสิริญ (1,000 กรัม)
สินค้าตามฤดูกาล
ราคา 120 บาท
สะตอแกะเม็ด ครัวสิริญ (200 กรัม)