ครัวสิริญ บริจาคของแห้งเพื่ออุปโภคบริโภค (Covid-19)

activity - May 07, 2020


ขอบคุณพี่ Nush Phuket ที่เป็นกระบอกเสียง นำพาสิ่งดีๆแบบนี้ให้ครัวสิริญได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในช่วงการระบาดของโรค Covid-19 และดีใจทีได้ร่วมบุญกับพี่ๆกัลยาณมิตร ที่น่ารักทุกๆคนนะคะ

• ข้าวตราฉัตรสีส้ม ถุง5กล. 100 ถุง
• นมหนองโพ แจกแด็ก ลังละ 36 กล่อง/30ลัง
• น้ำตาล
• น้ำมัน
• ข้าวถุงเล็ก

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคน บุญรักษา พระคุ้มครอง ขอให้ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดเชื้อ ทุกทีทุกเวลา
ชีวิตดีสุขภาพแข็งแรง