“ครัวสิริญ สืบสานความอร่อย จากรุ่นสู่รุ่น”

ลภัสสิริญ อาวุธ

“ช่วงที่ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิด ไม่คิดว่าจะมาเปิดร้านอาหาร ช่วงแรกทำงานเป็นเซลล์ขายเกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จุดเริ่มต้นของความคิดในการเปิดร้านอาหารมาจากแม่ ด้วยแม่ทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมากว่า 30 ปี ประกอบกับความคุ้นเคยในรสชาติอาหารของครอบครัวที่เราได้สัมผัสมาตั้งแต่เด็ก ครอบครัวของชาวภูเก็ตจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ร่วมกัน เราจึงเห็นภาพตั้งแต่รุ่นอาม่า เข้าครัวทำอาหารให้ลูกหลานกิน บรรยากาศในห้องครัว รวมทั้งรสชาติอาหารจึงเป็นสิ่งที่เราซึมซับมาตั้งแต่เด็ก วัฒนธรรมด้านอาหารการกินของภูเก็ตจึงได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วัตถุดิบต่างๆที่มีในท้องถิ่น นำมาซึ่งการสร้างสรรค์อาหารได้อย่างมีเอกลักษณ์ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณค่าที่เราได้มองเห็น ร้านอาหารครัวสิริญจึงเกิดขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งลูกหลานคนภูเก็ตรุ่นหลัง ได้สัมผัสรสชาติอาหารแบบดั้งเดิมของภูเก็ต สืบสานอาหารภูเก็ตที่เราได้ทานในวัยเด็กให้ได้รับการสืบทอดต่อไป

“เรามีภาพความทรงจำในวัยเด็กอย่างหนึ่งคือ จะมีเพื่อนๆของอาม่า มาเล่นไพ่นกกระจอกที่บ้าน ระหว่างเล่นไพ่ อาม่าก็จะทำกับข้าวให้เพื่อนๆทาน เราจึงนำภาพความทรงจำมาบอกเล่าผ่านภาพวาดฝาผนังภายในร้าน เป็นการตกแต่งร้านผ่านภาพความทรงจำของเราเอง”

“ในส่วนความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เรามองว่า จังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่เรื่องราวในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นอีกหนี่งทางเลือกที่นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันแสวงหา รวมถึงเรื่องของอาหารท้องถิ่น แต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอด เช่น นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบกิจการ การประชาสัมพันธ์ แนวคิดในการตกแต่งร้านให้มีความร่วมสมัย อย่างเช่น เรามีภาพความทรงจำในวัยเด็กอย่างหนึ่งคือ จะมีเพื่อนๆของอาม่า มาเล่นไพ่นกกระจอกที่บ้าน ระหว่างเล่นไพ่ อาม่าก็จะทำกับข้าวให้เพื่อนๆทาน เรานึงนำภาพความทรงจำมาบอกเล่าผ่านภาพวาดฝาผนังภายในร้าน เป็นการตกแต่งร้านผ่านภาพความทรงจำของเราเอง”

“ครัวสิริญ เป็นเพียงจุดเล็กๆ ในการร่วมกันสืบทอดอาหารท้องถิ่นของชาวภูเก็ต สิ่งสำคัญคือ การเผยแพร่ให้คนในชุมชน รวมทั้งลูกหลานชาวภูเก็ตซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจและเห็นคุณค่าแห่งตัวตนคนภูเก็ตที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป”- ลภัสสิริญ อาวุธ

Share: